Friday, June 11, 2010

ಜೀವನದ ಪಯಣ .!..

ಬದುಕು ಒಂದು ಪಾಠದಂತೆ
ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿತರು
ತೀರದ ದಾಹ ನಮ್ಮನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬದುಕಿನ ಪುಟಗಳು
ಒಂದೊಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ಸಂತೋಷದ ಅಲೆಗಳು
ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನದ ಕರಿ ನರಳುಗಳು
ರೋಷ ಆವೇಶದ ಮಜಲುಗಳು
ತೇಲುತ್ತಾ ಮುಳುಗುತ್ತ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಡೆ ತಡೆಗಳೆಷ್ಟೊ
ಆದರೆ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ತವಕ
ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರು
ರೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ !
ಹಾರಿ ಹೋಗಲು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲವಲ್ಲ
ವಿಮಾನಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ.

ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ
ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ?
ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಯಾವಕಡೆ ?
ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವ ?
ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು
ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ.

ಜೀವನದ ಪುಟಗಳು
ಸವೆಯುತ್ತ ಸವೆಯುತ್ತಾ
ಮರೆವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದದೆ ಉಳಿದ ಪುಟಗಳಲಿ
ಮಂಜು ಕವಿಯುತ್ತದೆ.
ಯೋಚಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮಂಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಧಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
ಆವರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು
ಪೂರ್ತಿ ಓದಲಾಗದೆ ?
ಓದಿರುವುದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ?
ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ
ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

                                             ವಸಂತ್

No comments: