Saturday, December 31, 2011

2012 ರ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳುಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳ
ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳ
ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ
ಹೊಸ ವಿನಿಮಯಗಳ
ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳ
ಹೊಸ ನೋಟಗಳ
ಹೊಸ ಬಂಧಗಳ
ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಗಳ
ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಹೊಸ ಅಂಕಿಯೊಡನೆ
ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತಿಹ
ಈ ಹೊಸ ವರುಷವು
ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲೂ
ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ
ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು
ತರಲೆಂದು ಅರಸುತ್ತ
ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
2012 ರ ಆತ್ಮೀಯ
ಶುಭ ಆಶಯಗಳನ್ನು
ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೋರುತ್ತೇನೆ

                                        by: ವಸಂತ್ 

Tuesday, December 27, 2011

ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಡಲಿ


ಎಲ್ಲಿಹೋದ ಅವನು
ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವವರೆಗಾದರೂ
ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕಾವಲಿರೆಂದರೆ
ಕತ್ತಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಮಾಯವಾದವನು
ಇರುಳಲ್ಲದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ
ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಡಲಿ ಹೇಳಿ ?

Sunday, December 25, 2011

ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವನು ಬಯಸಿ


ಹಾರುತಿದೆ ಜೀವಸೆಲೆ
ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳ ದಾಟಿ
ಹುಡುಕಾಡುತಿದೆ ಸಜ್ಜನ
ಸಂಮನಸ್ಕರನ್ನು

ಮತಿಹೀನ ಭ್ರಮೆಗಳು
ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತಿವೆ
ದಾಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳು
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತಿವೆ

ಲೋಕವೇ ಪಾಪಕೂಪವಾಗಿ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೋ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರೆಂದು
ಬಾಯ್ತೆರೆದು ಕುಳಿತಾಗ

ಎಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿ ನಾ ?
ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ನಾ ?
ಗೊಂದಲವೆ ಗಾಳವಾಗಿ
ಚೇಷ್ಟೆಯಲಿ ತೊಡಗಿದೆ

ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಯಲು
ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆ
ಇಂದಾದರಾಗಲಿ
ನಾಳೆಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಲಿ

ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗವನ್ನು
ಸಾವಧಾನದಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಯಲಲ್ಲಿ
ಮಗುವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತೇನೆ.

Monday, December 19, 2011

ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯ


ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ
ವರುಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಮಗ್ಗು ಅರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನೀ ಹಿಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ
ಬಿಡದೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ
ಈ ಹುಚ್ಚು ಬಯಕೆಯ
ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಿ
ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯ ?

Sunday, December 18, 2011

ಮರಳಿ ಬಾರೆಯಾ ಗೆಳೆಯ...

ಈ ವಾರದ ಮಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕವನ  "ಮರಳಿ ಬಾರೆಯಾ ಗೆಳೆಯ...".
ಮರಳಿ ಬಾರೆಯಾ ಗೆಳೆಯಾ?
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನಗಾಗಿ
ಕಾಯುವೆನು ರಾಧೆಯಂತೆ

ನಿನ್ನೂರಿಗೆ ಬರಲೆನಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ
ಈ ವಿಶಾಲ ಕಡಲ
ದಾಟಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ತವಕದಲಿ
ಅನ್ನ ನೀರುಗಳ
ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ

ನನ್ನ ಮನದ ನೋವ
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಆಲಿಸಿ
ಬಂದೆನ್ನ ಸೇರಲಾರೆಯ ?

                                          by: ವಸಂತ್ ಆರ್
 

Friday, December 16, 2011

ಮನಸ್ಸ ತಳದಲ್ಲೊಂದು ನೆರಳು


ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರ ವನ
ವನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಕೊಳ
ಕೊಳದ ತಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಸು
ಆ ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಕೆಳಗೆ
ಬಿಂಬ ತೋರುವ ನೀರು

ಮೌನದಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ
ದುಖಃ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು
ತಾನೇ ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡಂತೆ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಧನೆಯನ್ನು
ಬಿಂಬವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಲಿಲ್ಲ
ಹನಿಗಳು ಉದುರಲಿಲ್ಲ
ತಡಿಯಲಿರುವ ಬಿಂಬವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ
ಅದು ಅತ್ತು ಕರೆದು
ಸುಮ್ಮನಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ

ಭವ್ಯ ಕನಸುಗಳ ಕಂಡು
ಹುಸಿಯಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ನೆಲೆ ಎಂತು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ?

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಒಂಟಿ ಮನಸ್ಸು
ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆದುರುತ್ತದೆ
ಆ ಮನಸ್ಸ ತಳದಲ್ಲೊಂದು ನೆರಳು
ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

Wednesday, December 7, 2011

ಮತ್ಯಾಕೆ ಕನಸಾಗಬೇಕವಳು ?

ಅವಳು ದಿನವೂ ಕನಸಾಗುತ್ತಾಳೆ
ಕನಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಕಾಣದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂತೆ
ಎಷ್ಟು ನಟಿಸಿದರೂ ಕೂಡ
ಅವಳ ನೆರಳು ಸಹ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ನನಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ
ಮತ್ಯಾಕೆ ಕನಸಾಗಬೇಕವಳು ???.

                                                    by: ವಸಂತ್ ಆರ್

Saturday, December 3, 2011

ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ನಮನ

ಅಮ್ಮ ನಾ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ
ಹೇಗೆ ಇರಲಿ
ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವ ನುಡಿಸು
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವ ನೆಡೆಸು

ನಾ ತಪ್ಪಿಯು ಎಂದೂ
ಪರಕೀಯ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾಗದಂತೆ
ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಅಸನುಗೊಳಿಸು

ಬೆಳೆದವರು ತಮ್ಮ ತಾಯ
ಮರೆವರಂತೆ
ಕೀಳು ಮನೋಭಾವದಿಂದ
ನೋಡುವರಂತೆ

ಹೀಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ ತಾಯಿ
ನೀನು ಶಾಂತಿ ದಾಯಿ
ಕರುಣಾಮಯಿ

ಒಳ್ಳೆತನವ ಕಲಿಸು
ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆಸು
ಕನ್ನಡತನವನ್ನು
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉಳಿಸು
ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು

ಓ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ
ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರೂ
ನಾ ಕರು ನಾಡಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವೆ
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ
ಮಗುವಾಗಲು ಬಯಸುವೆ

ನನ್ನಾಸೆಯನ್ನು ಹೀಡೇರಿಸು
ನನ್ನ ನಮನವನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸು ....................

                       

Sunday, November 27, 2011

ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸಮಯ


ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸಮಯ
ಬಾನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಹರಿದಿತ್ತು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಅಗಲಿಸಿ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ
ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ

ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯನೇ
ನಿನ್ನ ಮುಳುಗಲು ಬಿಡೆನು
ನಿನ್ನ ಕಿರು ಬೆರಳನ್ನಾದರೂ ನೀಡು
ಹೊರಗೆಳೆದು ರಕ್ಷಿಸುವೆ!

ಸೂರ್ಯ ನಗುತ್ತ !
ಎಲೈ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗನೇ
ನನ್ನ ನೀ ಮುಟ್ಟದಿರು
ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಿ
ಹೊರಡು ಹೊರಡೆಂದು
ಅಸ್ತಮಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ

ಬಾನಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು
ನರಿಗಳು ಊಳಿಡುತ್ತಿದ್ದವು
ಗೂಬೆಗಳು ಬೊಬ್ಬೆಯಿಡುತ್ತ
ಅತ್ತಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು

ಕೆಂಪುಗೆರೆಗಳು ಇನ್ನೂ
ಮುಸುಕಾಗಿ ಇಣುಕುತ್ತಿದ್ದವು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು
ಚಂದ್ರ ಬರುವವನಿದ್ದ

ನಾಳೆಯಂತೂ ಬಿಡೆನು
ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಮುರಿದು
ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ತಂದಾಕಬೇಕು
ಬರಲೆಂದು ಮೌನದಲಿ ಹಿಂದುರುಗಿದೆ  

Thursday, November 17, 2011

ಆರಿದ್ರೆಅವಳು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಆರಿದ್ರೆ ಮಳೆಯಂತೆ
ನೆನಪಾದಾಗೆಲ್ಲ ತಣ್ಣನೆಯ
ಹನಿ ಸುರಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ
ವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ
ನನ್ನ ಮನೆಯಂಗಳ ತನಕ
ತಪ್ಪದೇ ಬಂದು ಸುರಿದು ಹೋಗುವ ಆರಿದ್ರೆ
ನನ್ನವಳಷ್ಟೇ ನಯನಮನೋಹರಿ

ಮಾಗಿಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ಮಲೆನಾಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ
ಅಂತರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ
ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಸುರಿವ ಮಳೆಯು
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ

ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ
ಹಸಿರ ವನರಾಶಿಯ ನಡುವೆ
ತಣ್ಣನೆಯ ತೊರೆಗಳ ಸಿಂಚನ
ಜುಳು ಜುಳು ಸುನಾಧ
ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವಂತಾ ಅನುಭವ

ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಯಲಲ್ಲಿ
ಆರಿದ್ರೆಯಂತೆ ತಂಪನೆರೆವ ಅವಳೇ
ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಭೂಷಣ
ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಳಶವಿಟ್ಟು
ನಂದಾ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿರುವ 
ನನ್ನಾಕೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ  ಪದಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ !

Monday, November 14, 2011

ಅಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಇ ಸಂದೇಶ

ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀ ?.

           ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿಯ ? ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕಂತೆ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಫ್ಲೀಸ್. ಅಮ್ಮಾ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಳಂತೆ, ನಾನು ಸಹ ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ.

          ಹಾ ನಿಂಗೊಂದು ಕೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ನೀ ಬರೋವಾಗ ನಂಗೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೊಬಾ ಫ್ಲೀಸ್. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ ಹುಚ್ಚು ಎಂಥದ್ದು ಅಂಥ. ನನ್ನ ಹಳೇ ನಿಕ್ಕೊನ್ ಕ್ಯಾಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5000 ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಹಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಂಗೆ "ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಕಾರ" ಅನ್ನೋ ಅವರ್ಡ್ ಸಹ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ನೀ ಆ ಫ್ರೋಗ್ರಮ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು.

          ಇರ್ಲಿ ನೀ ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೊದು ತಮ್ಮನ ಆಧ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿಯಾದ್ರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಂಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೊದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸಾರಿ ಬರೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿ ಹೋಗೋವಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರಜೆ ಆಕಿ ಬಾ ಅಣ್ಣ. ಈ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ನಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಡು.

         ನೀ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತರ್ದಿದ್ರು ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ ಫ್ಲೀಸ್. ಅದು ನಿಕ್ಕೊನ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾ ಸೋನಿ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಕಡೇ ಪಕ್ಷ 100 X Zoom ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೆಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ. ನೀ ತರೋ ಕ್ಯಾಮಾರಾದಿಂದ ನಾನು ಈಸಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಚಿತ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು .. :)


                                                                                                ಇಂತಿ ನಿಂಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ
                                                                                             ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ

Tuesday, November 8, 2011

ಅಣಕು ಶಾಯರಿಗಳು

ಅವಳು ಮಂದವಾಗಿ ಉರಿಯುವ
ಹಣತೆಯಂತಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು...
ಅವಳು ಮಂದವಾಗಿ ಉರಿಯುವ
ಹಣತೆಯಂತಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು...
.
.
.
.
.
.
ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಆಕೆ
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆಯಂತಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವಳ ವರಿಸುವವನ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ! :) :p
 
 
 
ದೇವದಾಸ ನಾನಿರಬಹುದು’
ಆದರೆ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ದಾಸನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ..

ದೇವದಾಸ ನಾನಿರಬಹುದು’
ಆದರೆ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಎಂದೂ
ದಾಸನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ..
.
.
.
.
.
.
.
.
ಆಗಿದ್ದರೂ ಪಾರ್ವತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ದೇವದಾಸಿಯೇ ಜೊತೆಯಾದಾಗ
ಕುಡಿಯದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ..

Monday, November 7, 2011

ಮೂಕ ಮನದ ವೇದನೆ


ದೇವರೇ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಲಿಸು
ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ
ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳಾಡುತ್ತಿರುವೆ

ದೇವರೇ ನನಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡು 
ಹೊನ್ನು ನೀಡೇಂದು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ
ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಒಂದಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಧನ್ಯ

ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು
ಪ್ರಾಣಿಯೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿರು
ನನಗೂ ಒಂದು ಬದುಕಿದೆ
ನನ್ನಗೂ ಹಲವು ಯೋಚನೆಗಳಿವೆ ?

ದೇವರೇ ನೀ ಕರುಣಾಮಯಿ
ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ
ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ದಯೆತೋರು.

Saturday, November 5, 2011

ಈ ವಾರದ "ಮಂಗಳ" ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕವನ.. "ಬೇಡವೆಂದು ಹೋಗದಿರಿ"..

ಇಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ 
ನೊಂದ ಹೃದಯಗಳು 
ಅರೆಬೆಂದ ಆಸೆಗಳು 
ಪೂರ್ಣವಾಗದ ಬಯಕೆಗಳು 
ಸವೆಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು 
ಮುಗಿಯದ ಮಾತುಗಳು 
ತೂಕಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ
ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದಿರಿ
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು 
ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 
ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೆ 
ನಾನು ಧನ್ಯನಾದಂತೆ

ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರು
ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಹೋದರಷ್ಟೆ
ಒಂದನ್ನೂ ಕೊಂಡೋಗಲಿಲ್ಲ
ಹಾಗಂತ! ಅವು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆಯೇ ?
ಎನ್ನಬೇಡಿ, ದಿನವೂ
ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿಡುತ್ತೇನೆ

ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿಂದಿ ಹುಡುಗನ ಬದುಕು
ಅವು ಜೀತಗಾರನ ಸರಪಳಿಗಳು
ಅಗೋ! ಅವು ಜಾತಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳು
ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಿಗಿತವನ್ನು
ಸಡಿಲಿಸದೆ ಹಾಗೇಯೇ ಇವೆ

ಬನ್ನಿ ಈ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಾನಿಸಿ
ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಣುಗಳ
ಆರ್ತನಾದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ
ಸೊಕ್ಕಿನ ಮೈಗಳು ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ

ನೋಡಿ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸತ್ಯವೂ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ
ನ್ಯಾಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
ಧರ್ಮವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ

ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದರು
ಒಂದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ನಾ ಧನ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ
ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಹೇಗೆ ? 
ಬೇಡವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗದಿರಿ.

Sunday, October 30, 2011

ನಾ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ.


ವರುಷಗಳು ಕಳೆದವು
ಬಯಕೆಗಳು ಅರಳಿದವು
ಒಮ್ಮೆ ಸಂತಸ 
ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ದುಗುಡ
ನಾ ಒಂಟಿಯಂತೆ ಆದರೂ
ನಾನೊಂಟಿಯಲ್ಲ

ಅವನ ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ
ಮರಳುಗಾಡಿನ ವಯಸಸ್ಸಿನಂತೆ 
ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತವೆ
ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ
ಬಿಸಿಲಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ
ಆದರೂ ನಾನೊಂಟಿಯಲ್ಲ

ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ಕಾಯುತ್ತೇನೆ
ಅವನು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಸಹ 
ಹೊಸ ಚಿಗುರಂತೆ ಅರಳುತ್ತೇನೆ
ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ
ಆದರೂ ನಾನೊಂಟಿಯಲ್ಲ

ತಿಳಿಯದ ಭ್ರಮೆಗಳು ಅಣಕಿಸುತ್ತವೆ
ಅವನು ಬರುತ್ತಾನ? 
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮೂಡ ಭ್ರಮೆ? 
ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತವೆ
ಒಳಗೊಳಗೇ ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಗುತ್ತವೆ
ಆದರೂ ನಾನೊಂಟಿಯಲ್ಲ

ನನ್ನಿಂದೆ ಅವನ ನೆನಪುಗಳು
ಸದಾ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆ
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅವನು
ಜೊತೆಯಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಏನೆಂದರೂ
ನಾನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ..

Saturday, October 22, 2011

ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅವನು


ಮೌನವಾಗಿ ಜಾರುತಿದೆ ಹೊತ್ತು
ಆಗಾಗ ಸುಳಿದು ಸಾಗುತಿವೆ ನೆನಪುಗಳು
ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಾಯಿತು, ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಯಿತು
ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಸಿಯಾಯಿತೆ ?
ಬಯಕೆಗಳು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ
ಬಾನು ಬಾಗಿ ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದರೂ
ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ?

ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ
ಹೊಂಬೆಳಕ ಬೀರುವ ಚಂದ್ರನ ಮುಂದೆ
ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಡಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಸದಾ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ದೀಪದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತೇನೆ
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ
ನೀ ಭಯಗೊಳ್ಳದಿರು ಸುಮವೆ ಎಂದಿದ್ದನಲ್ಲ ?

ಅಮಾವಾಸ್ಯಗಳು ಬಂದುಹೋಗುತ್ತಿವೆ
ಚಂದ್ರ ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದಾನೆ
ಮೋಡಗಳು ಚಲಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿವೆ
ತಾರೆಗಳು ಜಾರಿ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿವೆ
ಎಲ್ಲಿಹೋದನೆಂದು ಅರಿಯದಾದೆನೆ !

ನನ್ನ ಬಯಕೆಗಳು ಉಸಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ
ಮತ್ತೊಂದು ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗಾದರೂ
ಬಿದ್ದು ಹೋದ ತಾರೆಗಳನ್ನು
ಕತ್ತಲು ತೋರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು
ಚಲಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಾದ ಮೋಡಗಳನ್ನು
ತಡೆದು ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅವನೆಂದು ?.

Sunday, October 16, 2011

“ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ”


ಸರಿರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ
ನಿದುರೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಿಗಿಸಿತ್ತು
ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಮೌನವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ
ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿತ್ತು

ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು
ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಇಣುಕಿನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು
ಚಂದ್ರ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ
ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ

ಕೋಟೆಯಂತಹ ಮನೆ
ಚಿನ್ನ ಹೊನ್ನಿನ ಖಜಾನೆ
ನಯವಾದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲ
ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವನು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಡದಿ ವ್ಯಾಮೋಹಿಸಲಿಲ್ಲ

ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು
ಭೋಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿತು
ಆಸೆಯು ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟಿತು
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೂರಕ್ಕಟ್ಟಿ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದಡಿ
ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟ

ಬೆಚ್ಚು ಬೆರಗಾಯಿತು ಜಗ
ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಇವನನ್ನೇ ನೋಡತೊಡಗಿತು
ವರ್ತನಗೆಳು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದವು
ಮಾತಿನ ವರಸೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಿತ್ತು

ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಅತಿಯಾಗಿ ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತ
ತನ್ನ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು
ಉಳಿಸಿಕೊಡಿ ! ಉಳಿಸಿಕೊಡಿ !! ಎನ್ನುತ್ತ
ಗೋಗರೆದು ಇವನಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ

ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಅವನೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾನೆ
ಉಪಾಯ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯದಂತಿತ್ತು
ಅದು ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ
ಸಾಸುವೆಯ ಕಾಳಾಗಿತ್ತು

ಅವಳು ಬಡಿಯ ತೊಡಗಿದಳು
ಒಂದೊಂದೆ ಮನೆಯ
ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು
ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರು
ಸಾವಿರ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು
ದ್ವಂದ್ವ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು
ಸೋತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಳು

ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಸುವೆಯಿತ್ತು
ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ತು
ಅದರ ಕರಿ ನೆರಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕವಿದಿತ್ತು
ಅವಳು ಮೌನವಾದಳು
ಅವನೂ ಮೌನವಾದ್ದನು
ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಮೌನವಾದರು

ಅವನು ಜಗವನ್ನೇ ಜಯಸಿದ
ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಕ್ಕೆ ಅತ್ತರವಾದ
ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದ
ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಮೋಕ್ಷಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂಬ
ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ

ಹಲವರಿಗೆ ದೈವವಾದ
ಮತ್ತಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ಥಿಯಾದ
ಇನ್ನಲವರಿಗೆ ದಾರಿತೋರೋ ದಾತನಾದ
ಬೌಧ ಧರ್ಮದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ
ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ “ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ”..

Saturday, October 15, 2011

ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯವಷ್ಟೆ


ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಾಡ ಕತ್ತಲು
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದವಾಗಿ
ಬೆಳಕು ತೋರುವ ಚಿಮಣಿ ಬುಡ್ಡಿಗಳು
ಮೇಣಿದ ಬತ್ತಿಗಳ ನಿದ್ದೆಯ ಜೋಂಪು
ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಂತೆ
ಉಸಿರಾಡುವ ಎಮರ್ಜನ್ಸಿ ಬಲ್ಬುಗಳು

ತೋಳಗಳ ಆರ್ಥನಾದ
ಗೂಬೆಗಳ ಬೊಬ್ಬೆಗಳು
ಮೌನವಾಗಿ ಸುಳಿದಾಡುವ ತಿಳಿಗಾಳಿ
ಮಿಣಿಕುಹುಳುಗಳ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ
ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ

ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ 
ಆ ಕಪ್ಪೊಳಗೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ
ಗಾಡ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದೆ
ಗೋಚರಿಸದ ಬಿಂಬಕ್ಕಾಗಿ
ಅದರ ಮುಂದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ
ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದೆ

ಅಗೋ ಆಗಸದಲ್ಲೊಂದು
ಸಿಡಿಲ ಕೋಲು ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಯಿತು
ಅದರ ಕಿಡಿತಾಗಿ ಇಳೆಯ ಮರವೊಂದು
ಧಗಧಗಿಸಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ
ಮೋಡಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿವೆ

ಆ ದಾರಿ ಈಗ ನಯವಾಗಿದೆ
ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಿನ ರೋಗವಿತ್ತು
ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ವತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿಕಿಸ್ಥೆ ಪಡೆದು ಗುಣವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು
ನನ್ನ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೂ
ಈ ದಾರಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದೇನೋ ?

ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಷ್ಟೇ ಕಾಯಿರಿ
ಆಗಸದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತದೆ
ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ
ಅಸಿವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯವಷ್ಟೆ
ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತವು ಸಹ
ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

Sunday, October 9, 2011

ಸೋಜಿಗ ಜಗವಿದು ತಿಳಿಯಣ್ಣ

ಎಳ್ಳಿನ ಒಳಗೆ ಹಸುರಿನ ಚಿಗುರು
ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ಉದುರುವ ತುಂತುರು
ಆಗಸವೆಲ್ಲಾ ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೊಬಗಿದು ಅರಿಯಣ್ಣ

ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಗುವ ಕೋಗಿಲೆ
ತಳಕುತ ಬಳಕುವ ಚಿನ್ನದ ನವಿಲು
ಮರಗಳ ತಬ್ಬಿದ ಪಚ್ಚೆಯ ಬಳ್ಳಿ
ಗಾಳಿಗೆ ತೂಗುವ ಕಮಲದ ಹೂವು

ಗನವ ತಾಗುವ ಬೀಟೆಯ ಮರಗಳು
ತೇಗಸಿರಿಗಂಧದ ಸುಮಧುರ ಘಮಲು
ಹರಿಯುವ ಜುಳು ಜುಳು ನೀರಿನ ಶಬ್ಧ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವು ಸ್ಥಬ್ಧ

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು
ತೇಲುತ ಸಾಗುವ ಮೋಡದ ತಳುಕು
ಸಂಜೆಯ ಕೆಂಪಲಿ ಸಾಗುವ ಹಿಂಡು
ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾಲುಗಳು

ಬೈಗು ಹುಲ್ಲಿನ ಪೋದೆಗಳ ನೋಟ
ಹುಲ್ಲಲಿ ನಲಿವ ಮೊಲಗಳ ಆಟ
ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಣ್ಣ
ಇಂಥ ಸೊಬಗಿದು ಸಿಗದಣ್ಣ

ಬೆಟ್ಟಗಂಳತ ಹಿಮಗಲ್ಲುಗಳು
ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಜಲಪಾಥಗಳು
ಕೊತ ಕೊತ ಕುದಿಯುವ ಜ್ವಾಲ ಮುಖಿಗಳು
ಇದುವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದ್ಭುತವಣ್ಣ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು
ಹಿಣುಕುವ ರವಿಯ ಚಿನ್ನದ ಕೋಲು
ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆ ಚಂದ್ರ
ಜಗವೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮಂದಿರ

ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ ಹಸುರಿನ ಕಾನನ
ನಶಿಸದಿರಲಿ ಮನುಜನ ಜೀವನ
ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ತಾಣ
ಸೋಜಿಗ ಜಗವಿದು ತಿಳಿಯಣ್ಣ.