Monday, April 9, 2012

ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಸಾಕು


ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಸಾಕು
ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ
ಲೋಕ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ನಿಜ
ಆದರೆ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆಯಲ್ಲ
ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ

ಅವನ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ
ಹೊಲೆಯುವ ತನಕ
ಅವಳ ಬೇಡು ಕೈಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವ ತನಕ
ಅವರ ಮಾಸಲು ನಗೆ
ತಿಳಿಯಾಗುವ ತನಕ
ಲೋಕ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ
ಆದರೆ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆಯಲ್ಲ
ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ

ಅವರ ಮಹಾಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸತ್ಯಕಾಣುವ ತನಕ
ಅವರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವಾಸಮೂಡುವ ತನಕ
ಅವರ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಜ ಗೋಚರಿಸುವ ತನಕ
ಲೋಕ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ
ಆದರೆ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆಯಲ್ಲ
ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆ
ನೆಲೆಸಿನಿಲ್ಲುವ ತನಕ
ಸಜ್ಜನರ ಹಿತನುಡಿಗಳು
ಅರಳಿನಗುವ ತನಕ
ಜಾತಿ ಮತಗಳು
ಮರೆತುಹೋಗುವ ತನಕ
ಲೋಕ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ
ಆದರೆ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆಯಲ್ಲ
ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ

ಅವರ ಯುದ್ಧಗಳು
ಕೊನೆಯಾಗುವ ತನಕ
ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು
ಅಳಸಿಹೋಗುವ ತನಕ
ಈ ಜಗತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆ
ಶಾಂತಿ ನೆಲಸುವ ತನಕ
ಲೋಕ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ
ಆದರೆ
ಮುಂದೆ ಮುಂದೆಯಲ್ಲ
ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲವೆ?

No comments: