Wednesday, July 4, 2012

ಮತ್ತೆ ಬಾರದಿರು ಗೆಳೆಯ


2 comments:

sunaath said...

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕವನ!

ವಸಂತ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ said...

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ :)