Saturday, December 22, 2012

ಮಾರಾಟ

ಆತ್ಮ: ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ 23 ನೇ ನಂಬರಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶವ ಇರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ?.

ಡಾಕ್ಟರ್: ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗು ಹೋಗು ಇಂತ ಪಿಚಾಚಿಗಳನ್ನ ನಾನೆಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಿಯಾಯಿತು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಶವ !!!.

No comments: